Předvolby ochrany osobních údajů

"Cookies" jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Stejně tak nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro Vás maximálně účinné. Více informací

Povolit vše

Vždy aktivní

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Zavřít

Rychlá poptávka

Budeme moc rádi, když nám tu na sebe necháte kontaktní údaje. Co nejrychleji se Vám ozveme. Těšíme se na spolupráci.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Bohužel se nepodařilo vaši zprávu odeslat.
Předvolby ochrany osobních údajů

"Cookies" jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Stejně tak nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro Vás maximálně účinné. Více informací

Povolit vše

Vždy aktivní

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Předvolby ochrany osobních údajů

"Cookies" jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Stejně tak nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro Vás maximálně účinné. Více informací

Povolit vše

Vždy aktivní

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Tiráž

Právní

informace

Právní informace

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Nemůžeme však přebírat žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb odpovídáme pouze za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecně platných zákonů. Jako poskytovatel služby však nemáme žádnou povinnost sledovat informace zprostředkované nebo uložené třetí stranou nebo zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecně platného práva zůstávají nedotčeny. Ručení v tomto ohledu je však možné pouze od data sdělení konkrétního porušení. Po oznámení takových porušení zákona bude tento obsah okamžitě odstraněn.

Odpovědnost za odkazy

Naše prezentace a nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za tento obsah je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány v souvislosti s možným porušením právních předpisů v době jejich propojení. Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení rozpoznatelný. Avšak trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není bez konkrétních důkazů o porušení možná. Po oznámení takových porušení zákona bude tento obsah okamžitě odstraněn.

Autorskoprávní ujednání

Obsah vytvořený provozovateli stránek a práce na těchto stránkách podléhá českému autorskému zákonu. Kopírování, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek nejsou povoleny. V případě obsahu, který nebyl na těchto stranách vytvořen provozovatelem, podléhají autorskému právu třetí osoby. Konkrétně je tento obsah třetích stran jako takový označen. Pokud byste zjistili porušení autorských práv, požádali bychom Vás o upozornění. Po oznámení porušení bude tento obsah okamžitě odstraněn.

Použití Google Analytics

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google„). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec.

Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a za výše uvedenými účely.

Použití Google Analytics

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google„). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec.

Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a za výše uvedenými účely.
Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní informace

Správce osobních údajů (Dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)ze dne 27.4.2016)

je společnost Creditiva s.r.o.,

IČO:04345002, DIČ: CZ04345002 se sídlem Zahradnická 254/2, CZ-25001- Brandýs nad Labem – dále jen „Creditiva“. Společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246225, kontaktní e-mail: info@creditiva.cz, telefon +420 602 461 416

Subjekty údajů: Poptávající a Dodavatelé, kteří využívají služby portálu Creditiva (společně též „Klienti“ nebo „Subjekty údajů“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Creditiva nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: Creditiva si vyhrazuje právo předat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodním organizacím. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.

Doba zpracovávání údajů: Osobní údaje Správce zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, Správce zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy a platnými zákony České republiky. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmu Správce, Creditiva zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

Automatizované individuální rozhodování: Správce neprovádí ve smyslu čl. 22 GDPR automatizované individuální rozhodování ani profilování. Kromě případu, kdy byl k takovému zpracování poskytnut výslovný souhlas.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, CZ – 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 800.

2. Zdroje osobních údajů

Creditiva získává osobní údaje přímo od Klientů, a to v písemné nebo elektronické podobě, případně ústně v rámci telefonních hovorů.

Creditiva za účelem sjednání služeb a v rámci zkvalitňování poskytnutých služeb monitoruje a zaznamenává komunikaci s Klienty, zejména pak telefonické hovory. Klienti jsou o této skutečnosti předem informováni.

Creditiva vždy informuje své Klienty, jaké z Osobních údajů musí pro účely plnění smlouvy být poskytnuty Dodavateli a které poskytují dobrovolně, avšak usnadní komunikaci s Klienty a zefektivní poskytování služeb.

3. Právní základ pro zpracování

Osobní údaje Klientů jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

- plnění smlouvy, respektive služeb Creditiva;
- plnění právních povinností Creditiva;
- oprávněný zájem Creditiva;
- souhlas se zpracováním osobních údajů.

4. Zákonný důvod, Účel a rozsah zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Za účelem plnění smlouvy, resp. služby Creditiva, nebo plnění právních povinností Creditiva zpracovává: jméno a příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo Klientů. Pokud má Poptávající zájem o nabídku dalších dodatkových služeb Creditiva, dále zpracovává: rodné číslo a IČO Klientů.

Z důvodu oprávněných zájmů Creditiva zpracovává: záznam hlasu Klienta pořízený při telefonických hovorech (oprávněným zájmem je sjednání služby Creditiva a zlepšení kvality služeb). S ohledem na skutečnost, že je nahráván telefonický hovor, není dopředu možné identifikovat, kterých dalších osobních údajů se tento způsob zpracování bude týkat, proto půjde o takové osobní údaje, které Klient Provozovateli služby Creditiva sdělí během telefonického hovoru. Pravděpodobně se bude jednat o základní identifikační údaje, popisné a kontaktní údaje.

V případě, že má Creditiva v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Klienta. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Klient na samostatné listině.

5. Příjemci osobních údajů

Za účelem plnění smlouvy, respektive služeb Creditiva, je Creditiva povinna zpřístupnit osobní údaje Klientů Dodavatelům, se kterými Creditiva spolupracuje, v rozsahu jméno a příjmení, adresa, popř. sídlo, e-mail, telefonní číslo, rodné číslo, případně IČO Klientů.

Creditiva je oprávněna předat osobní údaje Klienta jiné osobě, než je uvedena v tomto článku, pouze v případě, že k tomuto získá od Klienta písemný souhlas se zpracováním osobních údajů udělený na samostatné listině.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

- Společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací a mzdového účetnictví;
- Společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administraci a vývoj softwarových programů, které Creditiva využívá;
- Společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující serverové služby, které jsou pověřeny k ukládání dat;
- Provozovatel emailových marketingových kampaní

6. Práva klientů

Subjekty údajů mají následující práva:

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům; Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Podrobnosti viz čl. 15 GDPR.

Právo na opravu podle čl. 16 GDPR
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) podle čl. 17 GDPR
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, podrobnosti viz čl. 17 GDPR

Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
- zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
- Podrobnosti viz čl. 18 GDPR.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování, právo podle čl. 19 GDPR
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR.

Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, podrobnosti viz čl. 21 GDPR.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, právo podle čl. 22 GDPR
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Podrobnosti viz čl. 22 GDPR.

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů podle čl. 34 GDPR
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. Podrobnosti viz čl. 34 GDPR.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečné heslo, a denní zálohy.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním on-line formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.